Bölüm 2: Günlük İletişimde Dikkat Edilecekler

İyi dinlemek…

Cevap bulmaya çalışmayı bırakmak…

Duygularını anlamaya çalışmak…

Duygularını yaşamasına izin vermek…

Ben dili kullanmak…

Net ve kısa konuşmak…

Kararlı ve tutarlı olmak…

Fikirlerine saygı göstermek…

Neden katılmadığını açıklamak…

Fırsat tanımak…

Göze almak…

× Belgin ÇITANAK